Verzuim en Arbo

Wij geloven dat gezonde arbeidsomstandigheden ervoor zorgen dat je medewerkers energiek, gemotiveerd en inzetbaar blijven.

In samenspraak met de klant stellen wij de hulpvraag vast. 

Bijvoorbeeld; de verzuimbegeleiding van een medewerker verloopt stroef. Het gevolg is dat het lastig blijkt te zijn om tot re-integratieafspraken te komen, hetgeen de kosten voor je bedrijf doet oplopen en de leidinggevende veel negatieve energie kost.

Waarmee we je kunnen helpen

  • Het doornemen van het verzuimdossier ten behoeve van het uitvoeren van een Poortwachter check (worden alle verplichte stappen gezet om een sanctie van UWV te voorkomen?);
  • Het maken van een stappenplan tbv re-integratie;
  • Het voorbereiden van de spreekuren van de bedrijfsarts en begeleiden van leidinggevenden en medewerkers in de opvolging van de adviezen van de bedrijfsarts;
  • Het begeleiden van de inzet van een arbeidsdeskundige, incl. vergelijking van de kosten hiervan;
  • Schadelastbeheersing voor je organisatie, denk aan de loondoorbetalingsplicht en re-integratiekosten, als ook aan een eventueel instroom risico in de Ziektewet en WGA (WIA);
  • Het voorbereiden en begeleiden van een ziek-uit-dienst melding aan UWV;
  • Het voorbereiden en begeleiden van een WIA aanvraag;
  • Het begeleiden van een beroep- en bezwaarprocedure.

Resultaat: Jouw Arbo- & Verzuim op orde!