Diversiteit en Inclusie

Diversiteit en inclusie… een leuk project of een essentieel onderdeel van je HR beleid?

De kracht van verschillende type mensen in een organisatie draagt bij aan een optimale samenwerking en prestatie. 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen met respect met elkaar omgaat en zich sociaal en emotioneel veilig voelt. Dit betekent dat medewerkers ruimte moeten voelen om zich te uiten in het werk, om ideeën en feedback te delen, en om te leren van gemaakte fouten. Maar hoe bewerkstellig je dit?

Wij helpen je graag dmv

  • Trainingen/workshops over sociale veiligheid in teams.
  • Trainingen/workshops over kernwaarden, cultuur en teamwork.
  • Het invullen van de rol van een vertrouwenspersoon.
  • Advies over hoe te sturen op diversiteit en inclusie in o.a. recruitment.

Resultaat: Meer aandacht voor diversiteit en inclusie als belangrijk onderdeel van de HR-strategie!